PVC Fönster

Vi monterar nya fönster – Borlänge & Falun med omnejd

Nybyggnation, tillbyggnad eller renovering? Dags för nya fönster? Vi har många fönsteralternativ, från klassiska träbågar till aluminium och PVC. Vi monterar kvalitetsfönster och fönsterdörrar av aluminium/trä med stor flexibilitet avseende storlek och design.

Hos oss får du råd och tips om de olika alternativen och bestämmer sedan själv vad som passar dig och ditt hus bäst! Vi hjälper dig hela vägen med allt från måttagning till montering!

Nyckeltal – energiglas

Energianvändning i ett ”standardhus”
beräknas till ca 180 kWh/m2 och år,
exklusive hushållsel.

Cirka 75% av detta går åt till uppvärmning
och ventilation, vilket motsvarar
135 kWh/m2 och år. Resterande 25% anv änds till varmvatten och hushållsel.

Exempel:
Ett hus i mellansverige har en total
boende- och uppvärmningsyta om 150m2.

Energianvändning för värme och ventilation:
135 kWh/m2 x 150 m2 = 20.250 kWh/år

Av detta beräknas att 35% försvinner ut
genom husets fönster.

Totalt värmeläckage genom fönster:
20.250 kWh x 0,35 = 7.087 kWh

Om fönstren renoveras med energiglas
och samtidigt tätas ordentligt kan värmeläckaget genom fönstren i stort sett halveras!

Energibesparingen blir då:
7.087 x 0,5 = 3.543 kWh/år

Vad är U-värde?

U-värdet är ett mått på fönstrets isoleringsförmåga. U-värdet anger hur många Watt värme som fönstret ”läcker” per kvadratmeter, per grads temperatur- skillnad mellan inne och ute. Ju lägre U-värde, desto bättre isoleringsförmåga!

Äldre 2-glasfönster med karm och båge av trä har ett U-värde på cirka 2,8. Med energiglas kan det förbättras till 1,2 och med dagens isolerrutor kan U-värdet i bästa fall komma ned till 0,9.

Energiläckaget genom fönstren kan genom fönsterrenovering reduceras från en tredjedel till i bästa fall mindre än hälften jämfört med befintliga fönster.

Ungefärliga U-värden
Yttervägg: 0,2–0,4
Nya Energifönster: 0,9–1,0
Renoverat med Energiglas: 1,2–1,8
Äldre 2-glasfönster: 2,8–3,0